All posts by xucetnictvicz

27Apr/15

Podvojné účetnictví

Termín podvojné účetnictví účetnictví byl v roce 2004 nahrazen v zákoně o účetnictví jednoduše termínem účetnictví. Přesto však jsem článek pojmenoval tímto výrazem, protože právě princip podvojnosti je v účetnictví velmi zásadní a v tomto článkuRead More…

27Apr/15

Rozvaha

Rozvaha tvoří jeden ze základních účetních výkazů účetní závěrky a my se v tomto článku podíváme nejen na formální stránkou rozvahy a jaké náležitosti má rozvaha splňovat, ale hlavně na to, jaké užitečné informaceRead More…

27Apr/15

Finanční účetnictví

Než se začneme zabývat finančním účetnictvím z formálního hlediska, je dobré si nejdříve tento pojem definovat a poté si tuto definici rozebrat a vysvětlit. Možných definic slovního spojení „finanční účetnictví“ je mnoho, vyberemeRead More…

27Apr/15

DPH

Daň z přidané hodnoty neboli DPH je nejvýznamnější nepřímou daní v České republice. Její účtování je poměrně jednoduché, bohužel je zde ale povinnost zpracovávat přiznání k DPH každý měsíc (případně čtvrtletí). Díky tomu je účtováníRead More…

16Apr/15

Daňová evidence

Daňová evidence v roce 2004 do jisté míry nahradila dříve používané jednoduché účetnictví. Jde o podstatně jednodušší formu zaznamenávání hospodářských operací ve srovnání s podvojným účetnictvím, zároveň však poskytuje podnikateli méně informací. Důvodem, pročRead More…